Privatlivs- og persondatapolitik

INTRODUKTION

Rødgaards import værner om privatlivets fred. Derfor behandler vi data i overensstemmelse med gældende persondataforordning GDPR af 25. maj 2018. Vi behandler udelukkende data med legitime formål, som er relevante og nødvendige for at kunne servicere og kommunikere med vores kunder. I vores vedtagne privatlivs- og persondatapolitik beskrives hvorledes og med hvilke formål, persondata anvendes hos Rødgaards Import.

DATAANSVARLIG

Rødgaards Import, Darumvej 47, 6700 Esbjerg

CVR: 17890204

KONTAKTOPLYSNINGER PÅ PERSONDATAANSVARLIG

Direktør – Peter Aalund                               

Telefon: 75 12 58 11 – E-mail: esbjerg@rodgrd.dk

FREMSKAFFELSE AF PERSONDATA

Ved oprettelse som kunde oplyses og registreres persondata hos os. Vi registrerer oplysninger som er nødvendige for at kunne oprette og administrere kundekonti. Ved afgivelse af samtykke behandles ligeledes data i forbindelse med e-mail marketing. Offentligt tilgængelige data kan blive behandlet og registreret i forbindelse med nye kundeemner.

IDENTIFIKATION AF PERSONDATA

Vi behandler almindelige persondata såsom navn, adresse, telefonnummer, CVR-nummer og e-mailadresse. Ved tilmelding og afgivet samtykke behandles ligeledes præferencer i forbindelse med e-mail marketing.

FORMÅL

Vi behandler nødvendige persondata for at kunne administrere vores kundeaftaler. Persondata håndteres i vores aktiviteter og salgsproces, f.eks. i forbindelse med tilbudsgivning, ordrehåndtering, fakturering, kreditering og korrespondancer. Ved tilmelding og afgivet samtykke anvendes e-mailadresse og præference til e-mail marketing.

OPBEVARING OG SLETNING

Alle persondata opbevares sikkert i vores ERP-system og CRM-system. I henhold til bogføringsloven er vi forpligtiget til at gemme almindelige oplysninger i op til 5 år. Data der ikke længere er relevante, vil blive slettet i vores systemer.

RETTIGHEDER

Den registrerede har altid ret til at få belyst hvilke persondata vi har registreret og hvordan vi behandler persondata. Den registrerede har ret til at få rettet ukorrekte persondata. Den registrerede har ret til at få persondata slettet. Præferencer og samtykke i forbindelse med e-mail marketing kan til enhver tid revideres ved at sende en mail til esbjerg@rodgrd.dk, og den registrerede har ligeledes ret til at få disse oplysninger slettet i vores system. Anmodninger om sletning af persondata skal afgives til den persondataansvarlige.

VIDEREGIVELSE AF OPLYSNINGER

Rødgaards Import videregiver ikke persondata.

INFORMATIONSSIKKERHED

Alle vores systemer er beskyttet mod uautoriseret adgang. Ligeledes er alt udstyr hvormed vi behandler persondata beskyttet med Antivirus software, og opdateres jævnligt med påkrævede sikkerhedsopdateringer. Kun relevante personer og systemleverandører med legitime hensigter har adgang til vores systemer. Der er tegnet databehandleraftale med vores leverandører.

REVIDERING AF PRIVATLIVS- OG PERSONDATAPOLITIK

Vi forbeholder os retten til at revidere vores privatlivs- og persondatapolitik. Den til enhver tid gældende privatlivs- og persondatapolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside www.roedgaardss.dk