Spildbakker

loading...

Spildbakker

Spildbakker og opsamlingskar er vigtige elementer i for eksempel værksteder og produktionsanlæg. De er med til at sikre at vandforurenende kemikalier ikke slipper ud, og de er ligeledes med til sikre gode og ansvarlige arbejdsforhold for medarbejderne.

Hos Rødgaards Import har vi derfor mange forskellige former for spildbakker og opsamlingskar, så der altid er et produkt der matcher vores kunders behov.

På denne side kan du finde meget mere information om de forskellige produkter. Vi gennemgår blandt andet lovkravene for bakkerne, og hvornår man skal bruge dem. Under de individuelle produkter kan i også finde meget mere information om produkterne - blandt andet størrelse, rumfang og andre specifikationer.

Hvis i har spørgsmål, er i altid velkomne til at kontakte os, så hjælper vi jer gerne med at finde det helt rigtige produkt eller svare på jeres spørgsmål om vores udvalg. I finder vores kontaktinformation nederst på siden. Læs med nedenfor, og bliv klogere på opsamlingskar!

Hvad bruger man spildbakker til?

Spildbakker bruges til mange forskellige ting, og der findes derfor mange forskellige slags. Hos Rødgaards Import fører vi primært bakker og kar til opsamling af olie og kemikalier, der ikke må komme på jorden og i grundvandet. Det er vigtigt at disse bliver håndteret sikkert og forsvarligt, og især så miljø og mennesker ikke kommer i kontakt med disse.

Spildbakkerne bruges altså primært til at sikre at olie og kemikalier kan opbevares forsvarligt. Ofte vil man for eksempel have tønder med et kemikalier, og derunder vil der stå et stort opsamlingskar, der kan gribe det der ryger ved siden af og opbevare det. Hos Rødgaards Import finder du spildbakker i forskellige størrelser, både til store tønder, motordele og både til olie samt andre kemikalier. Der er altså altid et kar eller en bakke i den rette størrelser, der giver jer de bedste arbejdsforhold og stillinger. Der er sågar kar der kan sættes sammen for at lave større kar til tønder, dunke og tromler.

Mange spildbakker findes desuden med aftagelige riste. Ristene kan bruges hvis man for eksempel har en tønde eller en dunk der skal dryppe af, så olien eller kemikalierne opsamles under, mens man kan tage risten af, hvis man for eksempel skal bruge karret til at rense en motordel for olie eller lignende.

Oliespild kan være besværlige og tidskrævende at rengøre, og kemikalieudslip, for eksempel på værksteder eller produktionsanlæg kan have store og dyre konsekvenser, for eksempel når det kommer til rengøring og udbedring af skaderne - som hvis arbejdspladsen og maskiner skal lukkes ned mens der gøres rent. Det er altså dette man bruger spildbakker til - sikre forholdene og arbejdspladsen og sørge for det er rent og hygiejnisk, selv hvis man arbejder med olie og kemikalier. Nedenfor kan du læse meget mere om bakker til olie, kemikalier og andre ting.

Spildbakker til kemikalier

Skal du bruge en spildbakke til kemikalier, er det vigtigt at du vælger en der kan tåle kemikalierne. Det betyder at den ofte skal være ud af en bestemt type materiale - for eksempel stål eller glasfiber. Der er også visse plasttyper der kan være med langt hen ad vejen. Hvis du er i tvivl om dette, er du velkommen til at kontakte os.

Spildbakker til kemikalier anvendes så man er sikker på at man ikke spilder kemikalierne. Det betyder derfor at man ofte skal bruge store opsamlingskar, så hele tønder eller store dunke kan være deri.

Derudover skal kar til syrer og baser være meget slagfaste, så de ikke går i stykker, hvis man skal flytte dem. Det giver dem desuden en holdbarhed der holder i mange år. Spildbakkerne bruges også som opbevaring af kemikalierne, indtil de kan blive opsamlet af professionelle, der arbejder med bortskaffelse af kemikalier fra industrien.

Spildbakke til olie

De fleste spildbakker til olie er lavet i PE - polyethylen - der er en stærk og kraftig form for plast. Denne plasttype kan modstå mange ting, også en række kemikalier, og den er derfor sikker langt hen ad vejen, så længe man ikke arbejder med meget skarpe syrer og alkalier.

Der findes også mange mindre modeller, fordi disse oftest bruges til at gribe olie, for eksempel for motordele der skal rengøres eller som er i gang med at blive repareret. Dette sikrer at der ikke ligger olie over det hele på værkstedsgulvet, da det kan blive klistret, snavser og generelt ikke hører til et rent værksted eller produktionsanlæg. I bakken kan olieresterne ligge indtil de bliver bortskaffet, for eksempel i en tønde med restolie.

Under de forskellige produkter kan du finde flere specifikationer om bakkerne til olie. Her finder du blandt andet størrelse og kapacitet, ligesom du også kan finde vigtig information som varenummer og EAN-nummer. Har du yderligere spørgsmål til nogle af oliebakkerne, er du naturligvis også velkommen til at kontakte os for mere information - så hjælper vi dig gerne med at finde det helt rigtige produkt.

Bakker med rist

Bakker med riste bruges eksempelvis til kemikalier, men også riste. Når man tapper kemikalier, eksempelvis fra store tønder eller dunke, er der altid en chance for at noget drypper eller at der kommer lækager. Her er det vigtigt at der er noget under, der kan sørge for at opfange det der drypper eller lækker. Når man bruger opsamlingskar med riste, kommer der desuden et beskyttende lag fra gulvet, hvilket også kan gøre det mere ergonomisk. Derudover slipper man for at tønden eller dunken “søpper” rundt i kemikalierne, og kemikalierne er ikke til at komme i kontakt med, hvis man for eksempel snubler, fordi risten er imellem.

Blandt andet kan man med opsamlingskarret fra ICM i glasfiber med en rist i galvaniseret stål være sikker på at den kan holde diverse kemikalier væk fra gulvet og sine medarbejdere, mens selve tønderne eller dunkene også er hævet fra gulvet. Dette kar har en kapacitet på 280 liter, så der er plads til nogle af de helt store tønder.

Spildbakker til tønder

Bakker der skal opbevare olie eller kemikalier fra tønder har behov for en vis størrelse ifølge loven. Disse regler er til for at sikre at hvis en tønde for eksempel skulle gå i stykker, så kan karret eller bakken opbevare hele mængden, så man undgår store udslip af olie eller kemikalier.

Har du flere tønder der har brug for et kar, kan du med Kabi spildbakkerne sætte flere sammen, så du får én stor platform. Dette er med til at spare plads, og giver dig mulighed for at optimere det område du har med kemikalier. Du skal dog stadig være sikker på at de lever op til kravene om hvor stor en mængde de kan opbevare.

Hvordan bruger man spildbakker?

Som nævnt ovenfor, bruges spildbakkerne på mange forskellige måder. I produktionsanlæg bruges de store bakker og kar til opbevaring af tønder og dunke med kemikalier, så de er hævet op fra gulvet og så omgivelserne er sikre for medarbejderne.

På værksteder bruges spildbakkerne til når man for eksempel skal rense motordele der er dækket i olie, eller hvis man skal reparere ting. På den måde opfanger man olierester, og man har mulighed for at bortskaffe det på en sikker og hygiejnisk måde når man er færdig. Alle bakkerne kan vaskes, man skal bare være sikker på at resterne af kemikalier og olie ikke bortvaskes i afløb eller naturen så det kan trænge ned i grundvandet. Husk derfor altid at rense dem på en hensynsfuld og korrekt måde. Dette findes der naturligvis også procedurer for.

Regler for spildbakker

Der findes en række krav til spildbakker. I følge loven skal man anvende et opsamlingskar, hvis man opbevarer, transporterer eller på anden vis håndterer forskellige kemikalier eller vandforurenende midler og elementer - for eksempel olie og kemikalier, men det kan også være maling, spraydåser og lignende. Dette er selvfølgelig for at disse ikke trænger ned i hverken jorden eller kloakken og skader grundvand eller kloaksystem.

Kemikalier kan nemlig skade natur og dyreliv på både land og vand, blandt andet ved forgiftning eller forurening.

Når man anvender karrene og spildbakkerne, skal man også leve op til noget der kaldes for opsamlingsvolumen - med dette menes der at et kar skal kunne rumme minimum 10% af den samlede mængde af kemikalier, dog skal den altid kunne rumme 100% af den største beholder, så har du 3 tønder på 150 liter og én tønde på 280 liter, skal opsamlingskarret kunne rumme 280 liter. Så lige meget hvilken beholder der går hul på, er der altid plads til at det hele kan lække ud.

Der findes også andre regler når det kommer til opbevaring af kemikalier. Blandt andet skal det gulv hvor kemikalierne og olien er placeret være modstandsdygtigt overfor midlerne - og det må heller ikke være utæt. Beholderne SKAL placeres på en spildbakke, så det altid er let at rydde op hvis der kommer en lækage.

Det er også tilladt at opbevare visse kemikalier udendørs, så længe de står beskyttet og overdækket. Derudover skal der være en form for underlag, der kan modstå lækager. Det må altså ikke kunne trække ned i jorden og skal være beskyttet mod regn og sol, der kan svække beskyttelsen af kemikalierne. Det må heller ikke være placeret et sted, med et afløb eller en kloak lige ved siden af, så hvis der går hul på en tønde løber det ikke derned. En anden vigtig ting er at der er aflåst, så uvedkommende ikke kan komme til tønderne eller dunkene.